Patent & Certificate

Thailand Certificate on 22 October 2014

เรามีชื่อเสียงในการผลิตที่นอนยางพารา และด้วยประสิทธิภาพการผลิตชั้นสูงของ กรีนลาเท็กซ์ ในการเลือกใช้น้ำยางพาราธรรมชาติคุณภาพดี มีการนำเทคโนโลยีที่คิดค้นและพัฒนามาใช้ในกระบวนการผลิตภายใต้คอนเซปต์ “INNOVATIVE SOLUTION FOR BETTER SLEEP” ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราของเรา ได้รับการตอบรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รับประกันคุณภาพด้วย ตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้า “Thailand Trust Mark “ ที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทย เพื่อให้คนไทยมีโอกาสได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับโลก

คุณสมบัติของ TTM

  1. ได้รับการรับรองมาตรฐานในประเทศและ/หรือมาตรฐานสากลต่างประเทศ สำหรับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานกำหนดหรือ อื่นๆที่แสดงถึงคุณภาพของสินค้า
  2. จะต้องเป็นสินค้าและบริการที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศ (เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศหรือเป็นธุรกิจบริการในประเทศ)
  3. ไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ เช่น ไม่มีพฤติกรรมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีเจตนาลอก เลียนแบบสินค้าและตราสินค้าของผู้อื่น
  4. มีคุณสมบัติด้านภาพลักษณ์ของกิจการ/องค์กร (Corporate Value)
  5. สินค้าของเราได้รับรองจากตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ของรัฐบาลไทย เป็นสินค้าที่เชื่อถือได้ และได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล

Сертификат Thailand Trust Mark

Компания Green Latex является известным производителем латексных подушек и матрасов. Высокоэффективное производство изделий из 100% латекса было разработано в рамках концепции "Инновационные решения для лучшего сна" (Innovative Solution For Better Sleep). Компания постоянно следит за качеством, за что 22 октября 2014 года получила фирменный сертификат "Thailand Trust Mark". Он выдаётся компаниям с первоклассной продукцией, призванной продвигать тайские товары и услуги. Этот сертификат является гарантией продукции мирового качества.

О сертификате Thailand Trust Mark

  • Сертификат основан на национальных и/или мировых стандартах продуктов и услуг, которые доказывают стандартные требования и качество продукта.
  • Продукт или услуга должны производится на территории Таиланда местным бизнесом.
  • Бизнес ведётся легально без нарушения интеллектуальной собственности и жалоб о копирование других брендов.
  • Компания обладает корпоративными ценностями и имиджем.
  • Продукция компании Green Latex имеет сертификат Thailand Trust Mark от правительства Таиланда как гарантия надёжного продукта, соответствующего международным стандартам.

Patent & Certificate

Thai Induxtrial Standarts Institute

กรีนลาเท็กซ์ ได้ผ่านการรับรอง ” มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “ หรือ “ มอก.” ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรฐานด้านการผลิตสินค้าที่มึคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ และ ผู้บริโภคได้สินค้าคุณภาพดีขึ้นในราคาที่เป็นธรรมคุ้มค่ากับการใช้งาน สร้างความเข็มแข็งให้กับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ

Сертификат Института Промышленных Стандартов Таиланда

Компания Green Latex была сертифицирована свидетельством TISI Института Промышленных Стандартов Таиланда. Организация работает на национальном уровне и входит в состав международных инспекций: Международной организации по стандартизации (ISO), Консультативного комитета АСЕАН по стандартам и качеству (ACCSQ) и других. Сертификат TISI является эталоном производства качественных продуктов в Таиланде.

Patent & Certificate

Certificate of registration

GreenLatex ได้รับการรับรองระบบ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากความมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยนำระบบมาตรฐานสากล หรือ ISO (International Organization for Standardization) เป็นแกนหลักเพื่อช่วยในการดำเนินธุรกิจให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดได้รับการรับรองคุณภาพโดย UKAS : United Kingdom Accreditation Service

Сертификат регистрации

Компания Green Latex получила сертификат ISO 9001:2015 Международной организации по стандартизации за стремление постоянно развивать и совершенствовать качество продукта. Международный стандарт ISO (International Organization for Standardization) гарантирует, что продукция соответствует требованиям заказчиков, и её качество постоянно улучшается. Сертификат выдан Службой аккредитации Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (UKAS).

Patent & Certificate

LGA

ผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ของ กรีนลาเท็กซ์ มีความยืดหยุ่นและทนทานสูง ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นเวลายาวนาน โดยไม่เกิดการยุบตัวและเพื่อเป็นการยืนยันถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% ได้รับการรับรองคุณภาพโดยสถาบันชั้นนำในยุโรป (LGA) กรีนลาเท็กซ์ จึงสามารถรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ยาวนานถึง 15 ปี ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

Сертификат LGA

Подушки и матрасы компании Green Latex сделаны из 100% натурального каучука. Товары можно эксплуатироваться в течение длительного времени без деформации. Продукция изготавливается из 100% натуральной каучуковой пены без искусственных добавок. Компания получила сертификат LGA от ведущего независимого института качества в Европе, что гарантирует качество продукции до 15 лет при соблюдении условий эксплуатации.

Patent & Certificate

Natural Latex Test

SGS ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นบรรทัดฐานระดับสากล สำหรับมาตรฐานสูงสุดในด้านผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ และความซื่อสัตย์ ด้วยเอกลักษณ์ทั่วโลกของเอสจีเอสที่ปฏิบัติการในเครือข่ายกว่า 1,000 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วยสำนักงาน สาขาย่อย และห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ กลุ่มบริษัทเอสจีเอส เป็นผู้นำในการให้บริการตรวจสอบ ซึ่ง กรีนลาเท็กซ์ ผู้ผลิตที่นอนยางพารา (Mattress) ยางพาราแท้ผลิตจากน้ำยางพาราธรรมชาติ 100% ผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานจากโรงงาน ได้รับการรับรองและมีใบรับรองมาตรฐาน SGS อย่างถูกต้อง

Тест натурального латекса

Компания SGS является признанной международной компанией, предоставляющей независимую экспертизу, контроль и сертификацию продукции. В портфель услуг включены инспекция, испытание безопасности, проверка качества товаров по установленным стандартам. Компания Green Latex успешно прошла все тесты и получила сертификат SGS на матрасы и подушки из 100% натурального латекса.

Patent & Certificate

Green Industry

ุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว…เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน นั่นคือ หัวใจของโครงการต่างๆ ของ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องการให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีความสอดคล้องกับศักยภาพ และความเป็นไปได้ของระบบนิเวศ ประเทศไทยมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ตามที่ได้ให้สัตยาบันรับรองปฏิญญา โจฮันเนสเบิร์ก เมื่อปี 2545 และปฏิญญามะนิลาว่าด้วยอุตสาหกรรมสีเขียว เมื่อปี 2552 กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยดำเนินการในเชิงรุก มุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโต และพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นรูปธรรมจึงได้เริ่มโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ขึ้น เพื่อ ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมี ภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และประชาชนไว้วางใจ และเกิดการสร้างเศรษฐกิจ สีเขียว ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม สีเขียวของประเทศ (Green GDP) มีมูลค่าสูงขึ้นด้วย

Сертификат Green Industry

Ратифицировав декларации с саммитов в Йоханесбурге в 2002 году и в Маниле в 2009 году, Министерство Промышленности Таиланда стало ведущим департаментом по устойчивому развитию страны и руководит проектом "Green Industry". Его цель — развитие экологичного и безопасного производства для окружающей среды и общества. Компания Green Latex осознала влияние на окружающую среду, взяла обязательства вести бизнес согласно мировым стандартам и получила сертификат "Зелёная Промышленность Уровня 2" (Green Activity).

Patent & Certificate

Mole and Bacteria Check from Siriraj Hospital

SDMC เป็น Dust Mite LAB แห่งแรกของภูมิภาคเอเซีย ที่มีการดำเนินงานด้านไรฝุ่นอย่างครบวงจร โดยได้นำภูมิปัญญาด้านไรฝุ่นที่ สั่งสมมามากกว่า 10 ปี จากการทำงานวิจัยและนำนวัตกรรมที่ได้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น วิธีทดสอบ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นต้น ซึ่งได้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาไว้ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และทะเบียนความลับทางการค้า นอกเหนือจากการลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารชั้นนำระดับนานาชาติ ดังนั้นงานบริการที่ดำเนินการอยู่จึงมีแหล่งที่มา สามารถอ้างอิงจากวารสารที่มีชื่อเสียงของโลกได้ นอกจากงานบริการตรวจวิเคราะห์ด้านต่างๆแล้ว โครงการฯ ยังมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในการผลิตวัคซีนไรฝุ่นในเชิงพาณิชย์ และสร้างเครือข่ายกับองค์กรในต่างประเทศ โดยเป็น Bioresource Center ด้านไรฝุ่นในภูมิภาคเอเซีย และเพื่อสนับสนุนให้มีการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา (R & D) ด้านไรฝุ่น และขยายผลสู่เชิงพาณิชย์

Проверка на бактерии и пылевых клещей от Siriraj Hospital

SDMC (Siriraj Dust Mite Center) — это первая в Азии лаборатория, выполняющая проверку на бактерии и пылевых клещей в постельных принадлежностях и других материалах. За более чем 10 лет работы накоплено множество исследования и инноваций по методам тестирования и проверки. Основное внимание лаборатории уделяется контролю за распространением пылевых клещей и их аллергенов. Продукция компании Green Latex прошла все испытания, получила сертификат качества, признана безопасной для использования и предотвращающей развитие пылевых клещей и бактерий.

Patent & Certificate

Antimicrobial Activity from Hohenstein Laboratories

ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ DIN-EN ISO 20743:2013-12 โดย Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG ผลปรากฏว่าหมอน และที่นอนยางพาราธรรมชาติ ของ Green Latex มีความสามารถในการต่อต้านและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา และแบคทีเรีย

Тест на антибактериальную активность от лаборатории Hohenstein

Продукция компании Green Latex успешно прошла проверку в ведущей немецкой лаборатории Hohenstein на антибактериальную активность и получила сертификат DIN-EN ISO 20743:2013-12. Знак качества подтверждает, что подушки и матрасы компании Green Latex сделаны из 100% натурального латекса, который препятствует размножению грибков и бактерий на поверхностях и внутри.

Patent & Certificate

International Sleep Products Association

The Association is the industry’s unifying voice, in the forefront helping create a better bedding industry for all. From providing data and knowledge, to understanding consumer trends, to proactively shaping legislation that affects the mattress industry, ISPA focuses its energy and resources on providing each ISPA member with trusted resources, driving change and making a positive impact.

Сертификат Международной Ассоциации Продукции Для Сна

Компания Green Latex является членом Международной Ассоциации Продукции Для Сна (ISPA). Организация базируется в США, и её миссия заключается в продвижении интересов индустрии и своих поставщиков, предоставлении юридической, информационной и образовательной поддержки.

Patent & Certificate

Confidence in Textile by OEKO-TEX

Oeko-Tex Standard 100 คือการทดสอบมาตรฐานของสินค้าระดับสากลจากสถาบันทดสอบสิ่งทอ (The International Association for Research and testing in the field of textile ecology) โดยเป็นการทดสอบสิ่งที่เป็นอันตราย สารตกค้างในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เช่น เส้นด้าย, ผ้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอต่าง ๆ โดยใช้การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ โรงงานผู้ผลิตที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา Oeko-Tex Standard 100 บนสินค้าได้นั้น ต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด, การตรวจสอบเรื่องของกระบวนการผลิตและการประกันคุณภาพสินค้า

ผลการตรวจสอบจาก Oeko-Tex Standard 100 ผลิตภัณฑ์ของ กรีนลาเท็กซ์ จัดอยู่ในระดับ Product Class 1 สินค้าประเภทสิ่งทอสำหรับทารก เด็กและผู้ใหญ่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีอันตรายจากสารตกค้าง โดยผลการทดสอบจากสถาบันสิ่งทอยืนยันว่า Oeko-Tex Standard 100 ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น

Сертификат качества от Oeko-Tex

Международная система тестирования и сертификации Oeko-Tex Standard 100 исследует текстильные изделия, ткани, сырьё и аксессуары на содержание формальдегидов, тяжёлых металлов, фенолов, хлорсодержащих и других классов веществ, способных оказывать неблагоприятное влияние на человека или окружающую среду. Строгие стандарты и критерии соответствия нормам Oeko-Tex Standard 100 намного выше, чем при международных или национальных тестах. Исследования проводятся независимыми институтами и лабораториями.

По результатам тестов продукция компании Green Latex классифицируется как безвредная для здоровья человека. Сертификат "Продукция класса I" позволяет использовать матрасы и подушки из 100% натурального латекса для младенцев и детей в возрасте до 3 лет.